Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm 42 thủ ấn đứng

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Quán Âm là một vị Bồ tát biểu trưng cho lòng từ bi rộng lớn. Người luôn luôn lắng nghe mọi âm thanh của thế gian và thị hiện trong nhiều thân tướng để cứu độ chúng sinh đau khổ. Chính vì thế, Quán Âm có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo lý Đại thừa với nhiều danh xưng như Thánh Quán Âm, Thiên Thủ Quán Âm, Nam Hải Quán Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm, Bất Không Quyện Khách Quán Âm, Như Ý Luân Quán Âm, Chuẩn Đề Quán Âm, Sở Châu Thủ Quán Âm, Thủy Nguyệt Quán Âm, Phổ Từ Quán Âm, Thi Dược Quán Âm, Viên Quan Quán Âm, Liên Ngọa Quán âm, Mã Lang Phụ Quán Âm, Dương Chi Quán Âm, Bạch Y Quán Âm

Trong các vị Quán Âm kể trên, Thiên Thủ Quán Âm (còn gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm) là một vị Bồ tát thuộc thần tướng, đứng đầu trong Lục Quán Âm của Mật tông .

Theo Phật Thuyết Thiên Phủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại bi Tâm Đà La ni kinh , Thiên Phủ Quán Âm với pháp lực, diệu lực vô cùng có thể hiện rõ vô biên thân và độ hết thảy chúng sinh. Ở Trung Quốc, đời Đường. Mật tông phát triển mạnh, nên Thiên Phủ Quán Âm trở thành một trong những biểu tượng chính được tôn phụng trong hầu khắp các chùa chiền. Không chỉ ở Trung quốc, vị Quán Âm này cũng trở thành tín ngưỡng phổ biến trong các nước Phật giáo Đại thừa. Ở nước ta, nghệ thuật điêu khắc Thiên Phủ Quán Âm đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh xảo, điển hình qua tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay, chùa Bút Tháp, Bắc Ninh.

Sự biến hóa đa dạng trong hình tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm không chỉ khẳng định sự độc đáo của loại hình điê khắc tượng Quán Thế Âm mà còn nói lên niềm tin mãnh liệt của nhân dân về vị Bồ tát có lòng từ bi và hạnh nguyên cứu khổ rộng lớn này.

Kinh Lăng Nghiêm nói, trong bốn diệu đức cứu độ thì diệu đức thứ nhất là có nhiều tay, nhiều mắt. Trong Mật Tông , Thiên Thủ Quán Âm có diệu lực hàng ma phục yêu, phá tan 3 chướng ở Ngạ quỷ đạo, nên thường gắn với những hình thức lễ bái, phụng thờ nghiêm mật, đống thời phải kết hợp với việc trì tụng thần chú thì mới phát huy được công năng vô biên này.

thiên thủ thiên nhãn, phật bà nghìn tay, phật bà nghìn tay nghìn mắt, quan âm, tượng quan âm, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thu thien nhan
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát đứng 42 thủ ấn Mật tông cao 1.25m
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát đứng 42 thủ ấn Mật tông cao 1.25m
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát đứng 42 thủ ấn Mật tông cao 1.25m
tượng phật thích ca, tuong phat thich ca
tuong phat, tuong quan am, tuong phat thich ca, tuong phat a di da, tuong me quan am, tuong phat ba
thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay
tượng chuẩn đề, tuong chuan de, tượng phật mẫu chuẩn đề, tuong phat mau chuan de
tuong that phat duoc su, tượng thất phật dược sư, tuong phat duoc su, tượng phật dược sư, tuong duoc su, tượng dược sư
tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am
tượng bán thân, tuong ban than, tượng chân dung, tuong chan dung
tuong phat, tượng phật


Leave a Reply

Your email address will not be published.