Tượng Quan Âm pha trộn nghệ thuật Điêu khắc Nhật Bản, thời Lý và Đạo Mẫu Việt Nam

Tôn tượng Quan âm Bồ tát, cao 1.17m, gỗ Hương trong bộ Sa bà Tam thánh được thỉnh để triển lãm Văn hóa Phật Giáo Nhật Bản – Việt Nam.

Tôn tượng Quan âm là sự pha trộn văn hóa điêu khắc Nhật Bản lấy ý tưởng từ tượng Kissyō-ten, nghệ thuật điêu khắc tượng Đạo Mẫu Việt Nam và nghệ thuật điêu khắc thời Lý, tiêu biểu là hệ thống trâm cài đầu Chim phượng thời Lý.

Đây là giới thiệu về Kissyō-ten(吉祥天): Kissyō-ten holds a wish-fulfilling jewel called the Nyoi-hōju (Cintāmani) on her left hand, and she is considered to be the goddess of beauty, wealth, and happiness.
This wife of Bisyamon-ten (Vaisravana) is often represented as a lady from the Tang Dynasty.

tượng quan âm, tuong quan am, tượng phật quan am, tuong phat quan am

Tượng Quan âm Bồ tát pha trộn nghệ thuật Điêu khắc Nhật Bản và Đạo mẫu Việt Nam

tượng quan âm, tuong quan am, tượng phật quan am, tuong phat quan am

Tượng Quan âm Bồ tát pha trộn nghệ thuật Điêu khắc Nhật Bản và Đạo mẫu Việt Nam

tượng quan âm, tuong quan am, tượng phật quan am, tuong phat quan am

Tượng Quan âm Bồ tát pha trộn nghệ thuật Điêu khắc Nhật Bản và Đạo mẫu Việt Nam

tượng quan âm, tuong quan am, tượng phật quan am, tuong phat quan am

Tượng Quan âm Bồ tát pha trộn nghệ thuật Điêu khắc Nhật Bản và Đạo mẫu Việt Nam

tượng phật thích ca, tuong phat thich catuong phat, tuong quan am, tuong phat thich ca, tuong phat a di da, tuong me quan am, tuong phat ba

thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay tượng chuẩn đề, tuong chuan de, tượng phật mẫu chuẩn đề, tuong phat mau chuan de

tuong that phat duoc su, tượng thất phật dược sư, tuong phat duoc su, tượng phật dược sư, tuong duoc su, tượng dược sư

tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am

tượng bán thân, tuong ban than, tượng chân dung, tuong chan dungtuong phat, tượng phật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *