Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng, đẹp, có hồn, tinh xảo

Bộ tượng Phật A Di Đà ở giữa cao 67 cm trong tư thế đứng (chưa bao gồm hào quang sau lưng), tay phải duỗi thẳng xuống để tiếp dẫn chúng sinh về thế giới của Ngài; tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở bên trái, tay cầm bình nước Cam Lộ và bắt ấn cao 62cm; tượng Bồ tát Đại Thế Chí ở bên tay phải, tay cầm cành hoa sen cao 62cm.

A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Phật A Di Đà là vị Phật sống lâu và hào quang chói sáng khắp nơi vô tận.

Khi thành Phật, Đức A Di Đà đã khai thiên cho Ngài một cảnh giới cực lạc mà Đức Phật Thích Ca gọi đây là Tây phương cực lạc. Hai tượng còn lại là hai vị thị giả trợ giúp việc hoằng pháp cho Phật A Di Đà nên thường được tạc kiểu đứng hai bên cạnh.

Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng
Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng

Đây bộ Tượng phổ biến nhất trong các Chùa Tịnh độ tông tại miền Nam Việt Nam, đây cũng là bộ Tượng được nhiều người thờ tại gia, chỉ xếp sau Tượng Phật A Di Đà.

Đặt tạc tượng: 0967.302.774

Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng
Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng
Tôn tượng Phật A Di Đà đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta
Tôn tượng Phật A Di Đà đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta
Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta
Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta
Tôn tượng Đại thế chí Bồ tát đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta
Tôn tượng Đại thế chí Bồ tát đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *