Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng, đẹp, có hồn, tinh xảo

Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cỡ nhỏ nhất cao 79-75-75cm, bao gồm cả hào quang, gỗ hương ta. Mẫu tượng đặc sắc của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh Chi tiết …