Quan âm Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long lối Thiền ấn cao 2.65 mét

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm lối Thiền ấn, lấy cảm hứng từ mẫu tượng Phật bà nghìn tay, nghìn mắt bảo vật Quốc gia tại Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh Chi tiết …