Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm 42 thủ ấn ngồi

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm đẹp và đầy uy lực. Diện đẹp, Tinh xảo, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ tạo nên một tượng Thiên thủ Thiên Nhãn mê hồn. Chi tiết …