Mẫu Tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm

Sáng tạo  và theo đuổi dòng tượng Tinh xảo, Đẹp là cốt lõi của Xưởng Phúc Minh.

Đây là hình ảnh thân tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm do Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh tạo tác dựa theo mẫu tượng Đông Độ Nhật Bản.

Để tạo ra 1 mẫu tượng mới, Xưởng đục hỏng rất nhiều tượng. Quý vị có thể thấy rất nhiều chỗ chắp vá trên thân tượng. Do chỗ không đạt thì chặt bỏ, rồi đắp gỗ vào và đục tiếp cho đến khi ưng ý.

Giới thiệu về Như Ý Luân Quán Âm

Như Ý Luân Quán Âm (Cinta mani chakra)
Cinta: Là Như ý bảo châu
Chakra: Là pháp luân

Tôn này trụ ở Như ý bảo châu Tâm Muội , chuyển Pháp luân cứu độ chúng sinh trong lục đạo thoát khỏi khổ não và hay làm cho tất cả chúng sinh được thành tựu ước nguyện, vì thế Ngài được hợp xưng là Cứu Khổ Cứu nạn Cứu Thế Bồ Tát.

Tôn này có 6 tay, toàn thân màu vàng, trên đầu kết báu quanh đỉnh tóc biều thị sự trang nghiêm. Trong mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp.

Bên phải: tay thứ nhất nâng mặt làm dạng suy tư biểu thị cho sự mẫn niệm chúng hữu tình, tay thứ hai cầm báu Như ý biểu thị cho sự làm mãn túc ước nguyện của tất cả chúng sinh. Tay thứ ba cầm Tràng hạt biểu thị cho sự cứu khổ chúng sinh.

Bên trái:Tay thứ nhất duỗi thẳng xuống ấn núi Quang Minh biểu thị cho sự khiến chúng sinh chẳng dao động.
Tín hạnh, tay thứ hai cầm hoa sen biểu thị cho sự hay trừ các phi pháp, tay thứ ba cầm bánh xe biểu thị cho sự chuyển pháp Vô Thượng.

Tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm
Tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm
Đang đục tinh tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm
Đang đục tinh tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm
như ý luân quán âm, nhu y luan quan am
Đang đục tinh tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm
như ý luân quán âm, nhu y luan quan am
Đang đục tinh tôn tượng Như Ý Luân Quán Âm

Từ xưa đến nay, 6 tay của vị Bồ tát này được phối hợp với 6 vị Quan âm và 6 đường, tức:

Bên phải, tay thứ nhất là tay Tư duy phối với Thánh quan âm và đường địa ngục; tay thứ 2 là tay Như ý bảo châu phối với Thiên thủ quan âm và đường ngã quỉ; tay thứ 3 là tay Niệm châu (cầm xâu chuỗi) phối với Mã đầu quan âm và đường súc sinh.

Bên trái, tay thứ 1 là tay Quang minh sơn (cầm núi ánh sáng) phối với Thập nhất diện (11 mặt) quan âm và đường a tu la; tay thứ 2 là tay Liên hoa (cầm hoa sen) phối với Chuẩn đề quan âm và đường loài người; tay thứ 3 là tay Kim cương luân (cầm bánh xe kim cương) phối với Như ý luân quan âm và đường trời.

Trên đây là biểu thị ý nghĩa 6 tay của bồ tát Như ý luân Quan âm có năng lực cứu vớt chúng sinh trong 6 đường khiến cho hết khổ được vui. Ngoài ra, trong các kinh luận vẫn còn có nhiều thuyết về Như ý luân Quan âm.

Tôn này thường dạo chơi trong lục đạo, dùng phương tiện Đại Bi giải trừ các khổ não cho chúng sinh.

tượng phật thích ca, tuong phat thich ca
tuong phat, tuong quan am, tuong phat thich ca, tuong phat a di da, tuong me quan am, tuong phat ba
thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay
tượng chuẩn đề, tuong chuan de, tượng phật mẫu chuẩn đề, tuong phat mau chuan de
tuong that phat duoc su, tượng thất phật dược sư, tuong phat duoc su, tượng phật dược sư, tuong duoc su, tượng dược sư
tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am
tượng bán thân, tuong ban than, tượng chân dung, tuong chan dung
tuong phat, tượng phật


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *