Tượng Quan âm đứng trong bộ Tây Phương Tam Thánh cao 1.95m

Tượng Quan âm đứng trong bộ Tây Phương Tam Thánh.

Trong thiền môn, “Tây Phương Tam Thánh” thì Tượng Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Tượng Phật A Di Ðà, bên tay trái là Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.

Bồ Tát Quán Thế Âm được nhiều người nhắc đến và tạc tượng lộ thiên ở các chùa, tu viện, tùng lâm, để ca ngợi hạnh kham nhẫn và đức từ bi cao thượng.

Bồ Tát Ðại Thế Chí biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Ngài còn có danh hiệu là Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Biên Quang Bồ Tát.

Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh xin giới thiệu tôn tượng Quan âm đứng trong Mẫu Tây Phương Tam Thánh cao 1.95m (cả hào quang sau lưng) do Xưởng sáng tác dựa trên cảm hứng các tranh vẽ 33 ứng hóa thân Quan thế âm bồ Tát và tượng Phật trong Mạn đà la.

Đặt tạc: 0967.302.774

diện tượng Quan âm, dien tuong quan am, tây phương tam thánh, tay phuong tam thanh, tượng quan âm đứng, tuong quan am dung
Diện tôn tượng Quan âm Bồ tát trong bộ Tây Phương Tam thanh cao 1.95m
diện tượng Quan âm, dien tuong quan am, tây phương tam thánh, tay phuong tam thanh, tượng quan âm đứng, tuong quan am dung
Diện tôn tượng Quan âm Bồ tát trong bộ Tây Phương Tam thanh cao 1.95m
tượng phật a di đà, tuong phat a di da
Tôn tượng Phật A Di Đà đứng trong bộ Tây Phương Tam thanh cao 1.95m
tượng đại thế chí, tuong dai the chi
Tôn tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đứng trong bộ Tây Phương Tam thanh cao 1.95m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *